دنیای پلیمر

دنیای پلیمر

پروفایل اساتید

Ghasem Naderi (Ph.D., M.Sc., B.Sc.)

 

 

1-Personal Information:

First name: Ghasem

Surname: Naderi

Place of birth: Tehran

Tel: (98) 21 44580091-3  

Fax: (98) 21 44580096

Email: G.Naderi@ippi.ac.ir

Languages: Persian, English & French.

 

2- Educations:  

a-                Ph.D. in Polymer Engineering (2006), Ecole Polytechnique de Montréal,    Montreal, Canada.  

         Thesis: Nanocomposite Thermoplastic Elastomers based on EPDM/PP.

b-                M.Sc. in Polymer Engineering (1995), Amirkabir University, Tehran, Iran.

         Thesis: Thermoplastic Elastomer based on Dynamically Vulcanized  

                      NBR/PU.

c-                B.Sc. in Polymer Engineering (1991), Amirkabir University, Tehran, Iran.

         Thesis: Mechanical and Rheological Properties of NR/SBR/Non-black

                      Reinforced Fillers.

 

3- Scholarship & Awards:

a-                Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), 2002.

b-                Iranian Ministry of Science, Research and Technology, 2002.

 

 

 

 

 

 

 

4- List of Publications:

I: Journal Papers:

          English:

 

1-                Zarei M., Bakhshandehb G. R., Naderi G., Shokoohi S., Ternary  Elastomer Nanocomposites Based on NR/BR/SBR: Effect of Nanoclay Composition, Journal of Applied Polymer Science, (In Press). 

2-                Alipour A., Naderi G., and Ghoreishy M.H.R., Effect of Nanoclay Content and Matrix Composition on Properties and Stress Strain Behaviour of NR/EPDM Nanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, (In Press). 

3-                Rafei M., Ghoreishy M., Naderi G.,  Optimization of the Vulcanization Process of a Thick Rubber Article Using an Advanced Computer Simulation Technique, Rubber Chemistry and Technology, (In Press).  

4-                Bagheri M., Ghoreishy M., Naderi G., Soltani S., Finite Element Modeling of the Flow of a Rubber Compound Through  an Axisymmetric Die Using the CEF Viscoelastic Constitutive Equation, Journal of Applied Polymer Science, (In Press). 

5-                Shokohi Sh., Arefazar A., Naderi G., Thermal characterization of compatibilized PP/EPDM/PA6 ternary blends, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, (In Press).

6-                Mahallati P., Arefazar A., Naderi G., Thermal and morphological properties of thermoplastic elastomer nanocomposites based on PA6/NBR,  Iranian Journal of Chemical Engineering, (In Press).

7-                Ersali M., Fazeli N., Naderi G., Preparation and properties of EPDM/ NBR/ Organoclay nano-composites, International Polymer Processing, XXVII, 2, (2012).

8-                Razmjooei F., Naderi G., Bakhshandeh G.R., Preparation of Dynamically Vulcanized Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on LLDPE/Reclaimed Rubber, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, 4864-4873, (2012). 

9-                Shokohi Sh., Arefazar A., Naderi G., Compatibilized PP/EPDM/PA6 Ternary Blends: Extended morphological studies, Polymers for Advanced Technologies, 23, 418-424, (2012).

10-            Esmizadeh E., Naderi G., Ghoreishy M., Bakhshandeh G., Optimal parameter design by using taguchi method for mechanical properties of NBR/PVC nanocomposites, Iranian Polymer Journal, 20, 7, 587-596, (2011).

11-            Naderi G., Nekoomanesh M., Mehtarani R., Eslami H., Preparation of a new polypropylene/clay nanocomposites via in sito polymerization, e-Polymes, 16, (2011).

12-            Razavi-Nouri M., Naderi G., Parvin A. and Ghoreishy M. H. R., Thermal Properties and Morphology of Isotactic Polypropylene/Acrylonitrile Butadiene Rubber Blend in the Presence and Absence of Nanoclay, Journal of Applied Polymer Science, 121, 1365-1371, (2011).

13-            Ehsan Taghizadeh, Naderi G., Mohammad Razavi-Nouri, Effects of organoclay on the mechanical properties and microstructure of PA6/ECO, Polymer Testing, 30, 327-334, (2011).

14-            Khosrokhavar R., Naderi G, Bakhshadeh G.R., Ghoreishy M.H. R., Microstructure evolution of PP/EPDM/Organoclay nanocomposites in a twin screw extruder, International Polymer Processing, 2, XXVI, (2011).

15-            Naderi G., M. Razavi, E. Taghizadeh, P. Lafleur, C. Dubois, Preparation of Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on Polyamide-6/polyepichlorohyrin-co-ethylene oxide, Polymer Engineering & Science, 51, 278-284, (2011).

16-            Shokohi Sh., Arefazar A., Naderi G., Compatibized Polypropylene Ethylene_Propylene_Diene Monomer/Polymide 6 ternary blens: Effect of twin screw extruder processing parameters, Journal of Materials and Design, 3, 32 (2011).  

17-            Baharvand H., Naderi G., Soltani S., Studies on SBR Composites Using N-Isopropyl-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine Modified Clay as Reinforcement, Chinese Journal of Polymer Science, 2, (2011).

18-            Alipour A., Naderi G., Bakhshandeh G.R., Vali H., Shokohi Sh., Elastomer nanocomposites based on NR/EPDM/Organoclay: Morphology and Properties, International Polymer Processing, XXVI, (2011).

19-            Esmizadeh E., Naderi G., Ghoreishy M.H.R., Bakhshandeh G.R., Chemical and Properties of Self-crosslinked Poly(Vinyl Chloride) / Nitrile Rubber Nanocomposites Prepared by Melt-Mixing Process, Journal of Polymer Engineering, 2-3, (2011).

20-            Khosrokhavar R., Naderi G., G.R. Bakhshadeh, Ghoreishy M.H. R., Effect of processing parameters on PP/EPDM/Organoclay nanocomposites properties Using Taguchi Analysis Method, , Iranian Polymer Journal, 20, 1, (2011).

21-            Ahmadjo S., Arabi H., Nekomanesh M., Zohuri G., Mortazavi M., Naderi G., Terpolymerization of ethylene/propylene/diene monomer using 2-phlnd-ZrCl metallocene catalysis, Macromolecular Reaction Engineering, 4, 707-714, (2010).

22-            Soltani S., Naderi G., Ghoreishy M.H. R., Second life, Never waste a tire fiber again, Tire Technology International Journal, (2010).

23-            Soltani S., Naderi G., Ghoreishy M.H. R., Mechanical and rheological properties of waste tire fiberreinforced NR/SBR rubber compound, Tire Technology International Journal, (2010).

24-            E. Taghizadeh, Naderi G., C. Dubois, Rheological and morphological properties of PA6éECO nanocomposites, Rheologica Acta, 49, 1015-1027, (2010).

25-            Soltani S., Naderi G., Ghoreishy M.H. R., Effect of bonding agent on mechanical and morphological properties of short nylon fiber NR/SBR composites, Iranian Polymer Journal, 19, 11, (2010).

26-            M. Rajabian, Naderi G. , P. Carreau, C. Dubois, Flow-Induced particle orientation and rheological properties of suspensions of organoclays in thermoplastic and thermosetting resins, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 48, 2003-1011, (2010).

27-            Rajabian M., Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C, Flow-induced particle orientation and micro structural developments of suspensions of organo-clays in thermoplastic and thermosetting resins in transient elongational and shear flows, Rheologica Acta, 49, 105-118, (2010). 

28-            Soltani S., Naderi G., Ghoreishy M.H. R.,  Mechanical and Rheological Properties of Short-Nylo Fiber, Journal of Rubber Research, 13,2, (2010).

29-            Mahallati P., Arefazar A., Naderi G., Thermoplastic Elastomer Nanocomposite based on PA6/NBR, International Polymer Processing,  XVV,2,  (2010).

30-            Ghoreishy M.H. R., Naderi G., Rafei, M., Development of an advanced computer simulation technique for the modeling of rubber curing process, Computational Material Science, 47, 539-547, (2009).

31-            Rajabian M., Naderi G.,  Lafleur P. G., and Dubois C, Study of particle orientation and transient elongational rheology of nano-scale platelets in viscoelastic fluids; model predictions and experimental observations, e-polymer, 118, (2009). 

32-            R. Khosrokhavar, G.R. Bakhshadeh, Ghoreishy M.H. R., Naderi G., PP/EPDM Blends and their Developments up to Nanocomposites, Journal of reinforced plastic and composites, 28, 5, 613-639, (2009).

33-            Rajabian M., Naderi G., Experimental Observations and Quantitative Predictions of Rheological Properties of Organoclay/Poly(propylene) Nanocomposites at the Startup of Shear Flows, Macromolecular Symposia, 274, 116- 122, (2008).

34-            Rajabian M., Naderi G. Lafleur P. G., and Dubois C., Experimental study and modeling of flow behavior and orientation kinetics of layered silicate/polypropylene nanocomposites in start-up of shear flows,  International Polymer Processing,  XXIII, 110-118, (2008).

35-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., The Influence of matrix Viscosity and Composition on the morphology, Rheology, and Mechanical Properties of Thermoplastic Elastomer Nanocomposites based on PP/EPDM, Polymer Composites, 29, 12, (2008).

36-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Microstructure-properties Correlations in Dynamically Vulcanized Nanocomposite Thermoplastic Elastomers based on PP/EPDM, Polymer Engineering & Science, 47, 207-217, (2007).

37-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Dynamically Vulcanized Nanocomposite Thermoplastic Elastomers based on PP/EPDM (Rheology & Morphology), International Polymer Processing, 3, 282, (2007).

38-            Ghoreishy, M.H.R. and Naderi G. "Three-Dimensional Finite Element Modeling of Rubber Curing Process," Journal of Elastomers and Plastics, 37, 37-53 (2005).

39-            Ghoreishy, M.H.R. and Naderi G. "Finite element analysis of a thermoplastic elastomer melt flow in the metering region of a single screw extruder" Computational Materials Science, v 34, n 4, December, , p 389-396 (2005).

40-            Ghoreishy, M.H.R. and Naderi G., "Three-Dimensional Finite Element Modelling of Truck Tyre Curing Process in Mould," Iranian Polymer Journal, 14, 735-743 (2005).

41-            Ghoreishy, M.H.R. and Naderi, G., “A New Method for the Determination of the Thermal Conductivity of Rubber Compounds,” Iranian Polymer Journal, 10, 315-320 (2001).

42-            Ghoreishy,M.H.R., Rzavi Nouri, M., and Naderi, G. “ Finite Element Analysis of the Flow of a Thermoplastic Elastomer Melt through an Axisymmeric Die With Slip Boundary Condition,” Plastics, Rubber and Composites, 29, 224-228 (2000).

43-            Naderi G., and Rzavi Nouri M., Study on dynamic vulcanization of NBR/PP blend, Iranian polymer journal, Vol. 8, No. 1, (1999).

 

 

 

 

Persian:

 

 

1-                  Basiri1 L.,  Bakhshandeh G. R., Naderi G., Shokoohi S., Elastomer Nanocomposites based on organoclay/IIR/EPDM: Microstructure and Mechanical Properties, Iranian Journal of Polymer and Science, 24, 5, 343-353, (2012).

2-                  Azizli M. J., Naderi G., Bakhshandeh G. R., Preparation of elastomer nanocomposite based on IIR/CIIR/CR, Iranian Rubber Magazine, 63, 12, (2011).

3-                  Shokrzadeh A., Bakhshandeh G. R., Zohorianmehr M., J., Naderi G., Synthesis of Aluminum Triacrylate as reactive filler in EPDM reinforcement, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 24, 3, 195-204, (2011).

4-                  Alipour M., Naderi G., Bakhshandeh G. R., Shokohi Sh., Effect of composition and nanofiller content on microstructur and rheological properties of NR/EPDM compound, Iranian Rubber Magazine, 62, 90, (2011).

5-                  Ghamgosar V., Bakhshandeh G. R., Salimi A., Naderi G., Study on Nanotube dispersion through polymer matrix and mechanical properties of elastomer composite,  Iranian Rubber Magazine, 62, (2011).

6-                  Bagheri M., Ghoreishy M., Naderi G., Soltani S., Study on rubber compound flow in extruder die by finite element method, JACR, 4, 15, (2011).

7-                  Razmjouei F., Bakhshandeh G., Naderi G. Taghizadeh E., Preparation of        nanocomposite dynamically vulcanized thermoplastic elastomer based on linear PE and reclaimed rubber, Iranian Rubber Magazine, 15, 59, (2010).

8-                  Mohsenian S., Bakhshandeh G.,  Naderi G., Soltani S., Mechanical properties  and cure characteristics of NBR filled with waste  short nylon fiber, Iranian Rubber Magazine, 15, 59, (2010).

9-                  Esmizadeh E., Naderi G., Ghoreishy M.H.R., Bakhshandeh G.R., Effect of Mixing Conditions on Mechanical and Physical Properties of Nanocomposites based on NBR/PVC/Nanoclay, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 23, 4, (2010).

10-              Mohsenian, SH., Bakhshandeh G.R., Naderi G., Mechanical and Morphological properties of Short Nylone Fiber Reinforced Acrylonitrile Butadiene Rubber Composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 23,3, (2010).

11-              Ghoreishy M.H. R., Rafei M.,  Naderi G., G. Bakhshandeh, Computer Simulation of Cure Process of an Axisymmetric Rubber Article Reinforced by Metal Plates Using Extended ABAQUS Code, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 23, 2, (2010).

12-              Naderi G., M.H. Beheshty, M. Babmohammadi, Effect of Composition and Type of Phenolic Resin on Mechanical Properties and Morphology of Phenolic Nanocomposites,  Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 22, 6, (2010).

13-              Bakhshadeh G.R., Naderi G., Barikani M., Parvin A., Preparation of NR/BR compound using Nano-Zno, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 22, (2), (2009).

14-              M.H.R. Ghoreishy, S.Soltani, and G.Naderi, Studies on Properties of Short Fiber Reinforced Natural Rubber Composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 21, (3), 259-267 (2008).

15-              Ghoreishy,M.H.R. and Naderi, G., Three dimentional simulation and development of a computer software for rubber curing process by FEM. Iranian journal of polymer science & technology, Vol. 17, no. 1, P. 21, (2004).

16-              Beheshty MH, Afzali SK and Naderi G., The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: I- Effect of Phenolic Resin, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 14, (5), 309-315 (2002).

17-              Beheshty MH, Afzali SK and Naderi G., The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: II- Effect of Nitrile Elastomer Type, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 14, (5), 317-322 (2002).

18-              Beheshty MH, Naderi G, and Delbari H., Cure Cycle Optimization of a Phenolic – Nitrile foam, Research, 12, (43), 27-33, (2002).

19-              Naderi G. and Ghoreishy, M.H.R., “Scale-up of Rubber Mixing using Unit Work Method,” Iranian Journal of Polymer Science and Technology, No. 3, (2001).

20-              MH Beheshty, SK Afzaly and Naderi G., The Compounding of Phenolic – Nitrile Blends (The Role of Additives), Journal of Engineering, (16), 15-25 (2000).

           

     II: Conference Papers:  

1-                Molavi F., Bagheri R. Naderi G., Soltani s., Mechnical properties and cure characterization of nanocomposite based on EPDM reinforced with SWCNT and MWCNT, 2th conference of nano material for defense application, 10- 11 esfand, (2012).

2-                Andideh M., Naderi G., Ghoreishy M., Soltani S., Rubber Nanocomposite based on NR/SBR reinforced by short fiber and nanoclay, 2th Symposium of Nano Science, Imam Hosein University, Iran, (2012).

3-                Bagheri-Jaghargh M., Ghoreishy M H R, Naderi G., Soltani Sedigheh, Flow simulation of fiber reinforced rubber compounds through Axisymmetric dies in extrusion process, PPS 2011, Kish, Iran (2011).

4-                Ebrahimi Jahromi H R, Bakhshandeh G R, Alipour A,  Naderi G., Ehsani M., Preparation and Properties of NBR nanocomposites containing Montmorilonite, PPS 2011, Kish, Iran (2011).

5-                Haghnegahdar M., Bakhshandeh G R, Naderi G., Razmjooei F., Effect of filler treatment on the properties of SBR compound, PPS 2011, Kish, Iran (2011).    

6-                Razmjooei F., Bakhshandeh R G, Naderi G., Taghizadeh E.,The effect of compatibilizer on mechanical properties and morphology characteristic of TPV nanocomposites based on LLDPE/reclaimed rubber, PPS 2011, Kish, Iran (2011).    

7-                Shokrzadeh A., Bakhshande G R, Zohorianmehr M H, Naderi G., Reinforcement of EPDM elastomer by Aluminum Triacrylate reactive filler, PPS 2011, Kish, Iran (2011).    

8-                Kharazmkia M., Naderi G. Ghoreishy M H R, Enhancement of the properties of BR/EPDM compounds using organoclay, PPS 2011, Kish, Iran (2011). 

9-                Asadollahzadeh A H, Ahmadi S, Jahani Y, Naderi G., In situ polymerization of caprolactam in presence of NBR toward super tough PA6/NBR nano alloy, PPS 2011, Kish, Iran (2011). 

10-            Razmjooei F., Bakhshandeh R G, Naderi G., Taghizadeh E., Influence of increasing rubber concentration on mechanical and X-ray diffraction characteristics of dynamically vulcanized thermoplastic elastomer nanocomposites based on LLDPE/reclaimed rubber, PPS 2011, Kish, Iran (2011).  

11-            Hajibaba A, Naderi G., Ghoreishy M H R, Bakhshandeh G R, Razavi M, Effect of single walled carbon nanotube on mechanical and morphological properties of dynamically vulcanized thermoplastic elastomer based on NBR/PVC, PPS 2011, Kish, Iran (2011).

12-            Gharmgosar V., Bakhshandeh G. R., Salimi A., Naderi G., A comparison in dispersion of carbon nanotube in aques media, EPF, European Polymer Congress, June 26- July 1, Spain, (2011).

13-            Gharmgosar V., Bakhshandeh G. R., Salimi A., Naderi G., Effect of sodium dodecylebenzene sulfonate on carbon nanotube dispersion, EPF, European Polymer Congress, June 26- July 1, Spain, (2011).

14-            Shokohi S., Arefazar A., Naderi G., Preparation of Polymer blend Nanocomposites based on PP/EPDM/EPDM-g- MA/PA6, APME, 210, Turkey, (2011).    

15-            Arezomand, Naderi G., Shokohi S., Preparation of Polymer Nanocomposites based on PP/PC/ Cloisite 15 A, APME, 209, Turkey, (2011).    

16-            Khosrokhaver R., Naderi G., Bakhshandeh G. R., Ghoreishy M. H. R., Dynamically Vulcanized PP?EPDM/Organoclay: Effect of Mixing Sequence, APME, 208, Turkey, (2011).     

17-            Toloei S., Naderi G., Soltani S., Study on Mechanical and Morphological Properties of Nanocomposites based on NBR/BR/Nanoclay,  APME, 207, Turkey, (2011).

18-            Mohseniyan SH., Soltani S., Naderi G., Bakhshandeh G.R., Mechanical, Morphological and Rheological Properties of short Nylon fiber Rreinforced acrylonitrile- Butadiene Rubber compound, APME, 98, Turkey, (2011).   

19-            Toloei, S., Naderi G. , Mortezaei M., Microstructure and Mechanical Properties of Nanocomposites based on NBR/BR, 10 th student meeting on nanotechnology,26 Ordibehesht, (2011).   

20-            Ebrahimi H.R., Bakhshandeh G.R., Ehsani M., Naderi G., Preparation and investigation mechanical properties of nanocomposites based on NBR/Nanoclay, 8th student meeting on nanotechnology, 10, 11 Azar, Mashhad, (2010).

21-            Zarei M., Bakhshandeh G.R., Naderi G., Investigation of elastomer nanocomposites based on NR/BR/SBR with nanoclay, 8th student meeting on nanotechnology, 10, 11 Azar, Mashhad, (2010).  

22-            J. Azizli, G. Bakhshandeh, Naderi G, Preparation of elastomer based on CIIR/IIR/CR and nanoclay, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

23-            Bagheri M., Ghoreishy M., Naderi G., Soltani Sedigheh, Design and development of computer software on simulation of rubber compound in extruder die, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

24-            Alipour M., Naderi G., Bakhshandeh G., Ghoreishy M., Reinforcing mechanical properties of rubber compounding based on NR/EPDM using modified nanoclay 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

25-            Azizli J., Bakhshandeh G., Naderi G., Alipour M., Preparation and investigation of nanocomposite based on IIR/CR and modified nanoclay, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

26-            Aboulfathi A., Bakhshandeh G., Naderi G., Effect of mixing sequence on mechanical properties of NR/BR/Nanoclay, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

27-            Shokrzadeh A., Baghshandeh G., Zohorian M., Naderi G., Effect of active aluminum acrilate on mechanical properties of EPDM matrix, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

28-            Ebrahimi H., Bakhshandeh G., Ehsani M., Naderi G., Alipour M., Effect of two types of filler on cure characteristic and mechanical properties of NBR rubber compound, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

29-            Basiri L., Bakhshandeh G., Naderi G., Preparation and investigation of  elastomer nanocomposite based on IIR/EPDM/Organoclay, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

30-            Zoghi S., Bakhshandeh G., Naderi G., Ehsani M. Improvement of mechanical properties and morphology of BR elastomer by Nanoclay and waste paint powder, 10 th Iran Rubber Industries Conference & Expo, Tehran, Iran, (2010).

31-            A. Alipour, Naderi G., G. Bakhshandeh, Dynamic Mechanical: Rheological and Morphological Properties of Nanocomposites based on NR/EPDM, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

32-            M. Ersali, N. Fazeli, Naderi G., Measuring the effect of orgaclay on Morphology and Properties of EPDM/NBR Compound, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

33-            M. Zarei, Naderi G., G. Bakhshandeh, Preparation and Evaluation of the microstructure and mechanical properties of Tire Treads (NR/BR/SBR) With Nanoclay, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

34-            M. Durandish, Naderi G., G. Bakhshandeh, A. Alipour, An Investigation Microstructure, Morphological and Dynamic Mechanical Properties of Nanocomposite based on SBR/EPDM/Organo Montmorinite, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

35-            E. Esmizadeh, Naderi G., M.H. Ghoreishy, G. Bakhshandeh, M. Bagheri, Rheologycal Properties of MBR/PVC Nanocomposites studied by Torque Rheometer, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

36-            S. Zoghi, G. Bakhshandeh, Naderi G., M. Ehsani, Polymer Nanocomposites based on Butadiene rubber/powder coating waste/nanoclay, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

37-            M. Haghnegahdar, G. Bakhshandeh, Naderi G., A. Alipour, Effect of Powder Coating Waste and Nanoclay on Styrene Butadiene Rubber Properties, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

38-            H.R. Ebrahimi, G. Bakhshandeh, M. Ehsani, Naderi G., A. Alipour, Preparation and Properties of Nanoclay and Powder Coating Waste in NBR Compound, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

39-            Sh. Shokoohi, A. Arefazar, Naderi G., Nanocomposites based on compatibilized ternary blends of PP/EPDM/PA6, International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).

40-            Shokohi S., Arefazar A., Naderi G., Effect of compatibilizer on the microstructure of PP/EPDM/PA6 Ternary polymer blends, ASPM 2010, 8-10 Austria, (2010).   

41-            Azizli J., Bakhshandeh G., Naderi G., Shokohi S., Preparation of nanocomposites based on IIR/Cr : (Microstructure & Mechanical Properties), ASPM 2010, 8-10 Austria, (2010).  

42-            Haghnegahdar M., Bakhshandeh G., Naderi G., Shokohi S., Effect of powder coating waste and nanoclay on styrene butadiene rubber nanocomposites, ASPM 2010, 8-10 Austria, (2010).  

43-            Zoghi S., Bakhshandeh G., Naderi G., Ehsani M., Shokohi S., Polymer Nanocomposites Based on Butadiene Rubber/Powder coating waste/nanoclay, ASPM 2010, 8-10 Austria, (2010).  

44-            Shokohi S., Arefazar A., Naderi G., Determination of twin screw extruder operational conditions for PP/EPDM/PA6 ternary blends, ASPM 2010, 8-10 Austria, (2010). 

45-            Esmizadeh E., Naderi G., Ghoreishy M.H.R., Bakhshandeh, G. R., Rheological properties of NBR/PVC nanocomposites studied by torque rheometry, International Congress on Nanosience and Nanotechnology, 9-11 November, Shiraz, Iran, (2010).  

46-            Ersali M., Fazeli  N., Naderi G., Fabrication and physical properties of EPDM/NBR/organoclay Nanocomposites, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference,  15 – 18 June, Izmir, Turkey, (2010).

47-            Rafei M., Ghoreishy M H R, Naderi G., A comprehensive kinetics study and simulation of vulcanization process for a rubber-clay nanocomposite as a thick rubber article, PPS 26, Canada, (2010).

48-            Ersali M., Fazeli N., Naderi G., Effect of Nano-clay o cure characteristics and mechanical properties of EPDM/NBR lends, PPS 26, Canada, (2010).

49-            Zarei Ma, Naderi G., Ghoreshy M R, Bakhshandeh G, An Investigation on the Modeling of Mechanical Behavior of a Triple Blend of NR/BR/SBR Nanocomposite by Different Hyperelastic Equations, PPS 26, Canada, (2010).

50-            Fasaei Mohammad Reza, Naderi G., Bakhshandeh G R , Ahmadi S, Mechanical, thermal behavior and Morphological Properties of Thermoplastic Elastomers based on Reclaimed Rubber/HDPE, PPS 26, Canada, (2010).

51-            Esmizadeh E, Naderi G., Ghoreishy M H R, Bakhshandeh G, An Investigation on the Effect of Processing Conditions on Crosslinking of Poly(vinyle chloride) and Acrylonitrile Butadiene Rubber,  PPS 26, Canada, (2010).

52-            Mohsenian S, Naderi G., Bakhshandeh G R, Soltani S, Mechanical and Morphological Properties of Waste Short Nylon Fiber-Reinforced Nitrile Rubber Composites, PPS 26, Canada, (2010).

53-            Khosrokhavar R, Naderi G., Bakhshandeh G R, Ghoreishy Mir H R, Effect of processing parameters on PP/EPDM/Organoclay nanocomposites using experimental design, PPS 26, Canada, (2010).

54-            Naderi G., Dorandish M, Bakhshandeh G R, An Investigation on the Microstructure and Mechanical Properties of Nanocomposites Based on SBR/EPDM, PPS 26, Canada, (2010).

55-            Shokrzadeh A., Bakhshandeh G. R., Zohurianmehr M. Naderi G., Synthesizing of Aluminum Carboxylate as a Reactive Filler for Reinforcing of Elastomers, PPS 26, Canada, (2010).

56-            Alipour A, Naderi G., Ghoreishy M H R, Bakhshandeh G, Shokohi S, Validation of Hyperelastic Model Predictions for NR/EPDM Nanocomposites, PPS 26, Canada, (2010).

57-            Shokoohi S., Arefazar A., Naderi G., Effect of Processing Conditions on the Formation of PP/EPDM/PA6 Ternary Blends in a Twin Screw Extruder, PPS 26, Canada, (2010).

58-            Alizadeh B, Arefazar A, Naderi G., Shokoohi S, Investigation of morphology and Mechanical properties of nanocomposite based on Polyamide6/PolyCarbonate, PPS 26, Canada, (2010).

59-            Basiri L, Naderi G., Bakhshandeh G R, Taghizadeh E, Preparation of nanocomposites based on isobutylene–isoprene /ethylene propylene diene monomer (IIR/EPDM) /Organo clay, PPS 26, Canada, (2010).

60-            Azizly J, Naderi G., Bakhshandeh G R, Taghizadeh E, Preparation and mechanical properties of isobutylene-isoprene / chloroprene (IIR/CR) /clay nanocomposites, PPS 26, Canada, (2010).

61-            Taghizadeh E, Naderi G.,, Razavi N M, Linear Rheological Properties of Polyamide/Rubber Nanocomposites: Effect of Rubber Concentration, PPS 26, Canada, (2010).

62-            Alipour M., Naderi G., M.H.R.Ghoreishy, G.Bakhshande, An investigation on the microstructure and mechanical properties of nanocomposites based on NR/EPDM, NS 2010, Kish, (2010). 

63-            Esmizadeh E.,  Naderi G., M.H.R.Ghoreishy, G.Bakhshande, Effect of processing condition of melt mixing in properties of PVC/NBR Nanocomposite, NS 2010, Kish, (2010). 

64-            Mohammadi F., Naderi G., N. Shojai, S. Soltani, Development of Artificial Neural Network models for Prediction of Mechanical Properties of Short fiber Reinforced NR-NBR Composite, ISPST, Iran, (2009).

65-            Fasaei, Naderi G., G.R. Bakhshandeh, Preparation of Reclaim/ HDPE TPE, ISPST, Iran, (2009).

66-            M. Zarei, Naderi G., G.R. Bakhshandeh, Preparation of NR/SBR/BR Nanocomposite, ISPST, Iran, (2009).

67-            R. Khosrokhaver, Naderi G. G.R. Bakhshandeh, Ghoraishy MH, Preparation of Nanocomposites based on EPDM/PP using twin screw extruder, ISPST, Iran, (2009).

68-            M. Rafeei, Ghoraishy MH, Naderi G., Advanced Computer Simulation of Rubber Curing Process, ISPST, Iran, (2009).

69-            Soltani S., Naderi G., Ghoraishy MH., Rheological properties of short fiber NR/SBR composites, ISPST, Iran, (2009).

70-            Mahalati M., Arefazar, A., Naderi G., Preparation of Nanocomposites based on NBR/PA6, ISPST, Iran, (2009).

71-            E. Taghizade, G.Naderi, M. Razavi Nouri, Preparation of Nanocomposites Based on ECO/PA6, the 5Th Nanotechnology student's conference, Kish, (2009).

72-            Naderi G., M. H. Beheshty, B. Babamohamadi, Effect of Matrix Viscosity on Microstructure of Nanocomposites based on Phenolic resin, PPS-25, India, (2009).

73-            Naderi G., M. H. Beheshty, B. Jamshidi, Effect of Processing Condition on Microstructure of nanocomposites based on Phenolic Resin, PPS-25, India, (2009).

74-            M. Razavi Nouri, Naderi G., A. Parvin, M.H.R. Ghoraishy, Morphological Properties of Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on NBR/PP, PPS-25, India, (2009).

75-            Naderi G., Ghoreishy M.H.R., S.Soltani,  Rheological and Morphological Properties of Short Nylon Fiber NR/SBR Composite, IRC, Malaysia, (2008).

76-            Ghoreishy  M.H.R., S.Soltani,  Naderi G., Study on short fiber nylon-6 NR/SBR Composites, IRC, Malaysia, (2008).

77-            Naderi G., Parvin A., Preparation of NR/SBR Nanocomposites Using NanoZno, Rubber National Conference, Kish, (2008). 

78-            Naderi G., Bakhshandeh G.R., Preparation of NR/BR nanocomposites, Rubber National Conference, Kish, (2008). 

79-            G. Naderi and Hedayat Sadeghi Ghari, The Effects of Nano-Silicate Layers on the morphology and mechanical properties of rubber nanocomposites, CCFA, Kish, (2008).       

80-            Taghizadeh E., Naderi G., Razavi Nouri M., Nanocomposite Thermoplastic elastomeres Based on ECO/PA6 (Rheology & Morphology), CCFA, Kish, (2008).

81-            R.. Mehtarani, M. Nekhomanesh, G. Naderi, Preparation of polypropylene/clay nanocomposites via in situ polymerization, CCFA, Kish, (2008).

82-            Naderi G., Taghizadeh E., Razavi Nouri M, Preparation of Nanocomposite Thermoplastic Elastomer Based on ECO/PA6, PPS-24, Salerno Italy, (2008).

83-            Ashjar M., Naderi G., Mahdavian M., Study on Rheological Properties of Steyene Butyl Acrilate Latex Containing Magnetite Nanoparticles,  PPS-24, Salerno Italy, (2008).    

84-            Naderi G., Rajabian M., Lafleur P. G., and Dubois C., The effect of matrix viscosity on rheological and morphological properties of uncured thermoplastic elastomer nanocomposite based on EPDM/PP, ISPST, Iran, (2007).

85-            Naderi G., Rajabian M., Lafleur P. G., and Dubois C., Experimental study and theoretical modeling of flow behavior and orientation kinetics of layered silicate/polypropylene nanocomposites in shear and elongational flow, ISPST, Iran, (2007).

86-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Influence of molecular weight of PPMA on microstructure and viscoelastic properties of TPEs nanocomposites, AERC, Hersonisos, Crete, Greece, (2006).

87-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Effect of maleic anhydride polypropylene on rheological and morphological properties of dynamically vulcanized thermoplastic elastomer nanocomposites (TPV nanocomposites) based on PP/EPDM, PPS, Japan, (2006).

88-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Preparation of TPE nanocomposites using different PPMA as compatibilizer agent, PPS, Japan, (2006).

89-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Rheology of uncured thermoplastic elastomer Nanocomposites based on EPDM/PP, CREPEC, Montreal, (2006).

90-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Thermoplastic   elastomer nanocomposites based on dynamically vulcanized PP/EPDM Microstructure and Mechanical properties, ANTEC, Boston, USA, 3587, (2005).

91-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Rheology-Morphology Relationships in Dynamically vulcanized Thermoplastic Elastomer Nanocomposites & TPE Based on PP/EPDM, GFR, 21-24, France (2005).

92-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Rheological Properties of Nanocomposites based on Polypropylene, ISPST, Tehran, (2005). 

93-            Naderi G., Lafleur P. G., and Dubois C., Rheological and Morphological Properties of TPE Nanocomposites (Effect of Curing System), PPS, Quebec, Canada, (2005). 

94-            Ghoreishy, M.H.R. and Naderi G., "A Three Dimensional Finite Element Model for Rubber Curing Process, ISPST 2003, 12-15 May, Tehran, Iran (2003).

95-            Beheshty MH, Afzali SK and Naderi G., “Effect of Additives Resin on the Properties of Nitril Elastomers”, The Proceedings of Fifth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 136-143 (2002).

96-            Bakhshandeh, G.R., Naderi, G., Karabi, M., Azangoo, K.,” Formulation design for rubber-Metal Shock absorber Sandwiches used in anti-earthquake building”, Fourth Rubber Technology Conference, Feb. 21-22, Yazd, Iran (2001).

97-            Beheshty MH, Afzali SK and Naderi G., “Effect of Phenolic Resin on the Properties of Nitril Elastomers”, The Proceedings of Fourth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 131-137 (2001).

98-            Beheshty MH, Naderi G. and Afzali SK, “Effect of Phenolic Resin on the Thermal Behaviour of Nitril Elastomer”, The proceedings of PPS-2001, October 22-24, Antalya, Turkey, P. 335 (2001).

99-            Karabi, M., Ghoreishy,M.H.R. and Naderi, G., “ Study of the Flow of a Tire Tread Compound in a Laboratory-Scale Extruder using COSMOS/M, (Part one)” Fifth Seminar on Polymer Science and Technology, 12-14 September, Tehran, Iran (2000).

100-        Naderi, G., A. Katbab, H. Nazokdast, “Study of thermoplastic elastomer based of dynamically vulcanized NBR/PU.” Fifth International Seminar on Rubber and Tire, Tehran, Iran (1997).

 

III: Patents

1.                G.Naderi et al., Preparation of dynamically vulcanized NBR/PVC/SNT, 1390/05/25-71108, Iran Patent Office (2011).

2.                G.Naderi et al., Design of Silicon rubber compound for cable insulation, 1390/05/04-70821, Iran Patent Office (2011).

3.                G.Naderi et al., Preparation of SBR nanocomposite using PCW and nanoclay, 66054, Iran Patent Office (2010).

4.                G.Naderi et al., Preparation of SBR compound by PCW, 66052, Iran Patent Office (2010).

5.                G.Naderi et al., Preparation of SBR Nanocomposites using 4010 NA antioxidant with nanoclay, 66346, Iran Patent Office (2010).

6.                G.Naderi et al., Preparation of nanocomposite based on EPDM/IIR, 62867, Iran Patent Office, (2010).

7.                G.Naderi et al., Preparation of dynamically vulcanized PE/reclaimed rubber nanocomposites, 65895, Iran Patent Office, (2010).

8.                G.Naderi et al., Preparation of PA6/PC blend nanocomposites, 65812, Iran Patent Office, (2010).

9.                G.Naderi et al., Synthesis of chloroprene nanocomposite using nanoclay, 65109, Iran Patent Office, (2010).

10.            G.Naderi et al., Preparation of butyl and CR blends, 65110, Iran Patent Office, (2010).   

11.            G.Naderi et al., Preparation of butyl rubber nanocomposite using nanoclay and sulfur metal curing system, 64820, Iran Patent Office, (2010).

12.            G.Naderi et al., New method to measure thermal conductivity of rubber compound using ABAQUS software, 64976, Iran Patent Office, (2010).

13.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite based on EPDM/NBR, 63813, Iran Patent Office, (2010).

14.            G.Naderi et al, Preparation of Nanocomposite based on IIR/CR and nanoclay, 63306, Iran Patent Office., (2010).

15.            G.Naderi et al, Preparation of Nanocomposite based on SBR/EPDM and nanoclay, 63212, Iran Patent Office, (2010).

16.            G.Naderi et al., Preparation of NR/SBR composite using waste short fiber, Iran Patent Office, 62923, Jan. (2010).

17.            G.Naderi et al., Processing condition of NBR/PVC thermoplastic elastomer nanocomposite, Iran Patent Office, Jan. (2010).

18.            G.Naderi et al., Preparation of thermoplastic elastomer based on reclaimed rubber / HDPE using different compatibilization methods, 62717, Iran Patent Office, Jan. (2010).

19.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite based on NR/EPDM and nanoclay, 388070622, 61725, Iran Patent Office, Dec., (2009).

20.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite based on NR/SBR/BR and nanoclay, 388070624, 61689,Iran Patent Office, Dec., (2009).

21.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite thermoplastic elastomer based on PA6/NBR, 387121129, 58105Iran Patent Office, Sep., (2009).

22.            G.Naderi et al., Preparation of PP Nanocomposite Using Insitu-Polymerization, 38709178, 54996, Iran Patent Office, June., (2008).

23.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite thermoplastic elastomer based on PP/NBR, 39705496, 53379, Iran Patent Office, August, (2008).

24.            G.Naderi et al., Preparation of Nanocomposite thermoplastic elastomer based on PA6/ECO, 38704466, 50485, Iran Patent Office, July, (2008).

25.            G. Naderi et al., Manufacture of flexible two-layer rubber hoses in high pressure using CR/NBR and ECO compound, 31017, Iran Patent Office, Nov. (2003).

 

 

IV: Books

1-            Naderi G., Lafleur P. G., Dubois C. , Nanocomposite Thermoplastic  Elastomer based on EPDM/PP, Lambert Academic Publishing, www.amazon.com3838320786, (2009).

2-            Naderi G., Shokohi S., Rheology, Amir kabir Jahad Daneshgahi Press, (1389). 

3-            Bakhshandeh G.R., Naderi G., Khosrokhavar R., Elastomer Engineering, Iran Polymer & Petrochemical Press, (1389).

5- Some of students:

 

I-Graduated Students:  

 

1.      Hajibaba a., Preparation of Nanocomposite based on NBR/PVC and Nanotube, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2012 (M.Sc.).

2.      Nakhaei M., Effect of nanoclay on weld strength in PP nanocomposite using laser welding, Shahid Rajaei University, 2012 (M.Sc.).

3.      Karami M., Preparation of thermoplastic elastomer based on NBR/PVA and nanoclay, 2012, Iran Polymer and Petrochemical Institute, (M.Sc.).

4.      Khosrokhavar R., Study on Processing condition of PP/EPDM/Nanoclay using Twin screw Extruder, Iran Polymer and Petrochemical Institute 2011, (Ph.D.). 

5.      Shokoohi S., Ternary blends based on PP/PA6/EPDM, Amirkabir University, 2011, (Ph.D.).

6.      Ghamgosar V., Preparation of SBR?MWCNT nanocomposite based on SBR latex, Iran Polymer and Petrochemical Institute 2011, (M.Sc.).  

7.      Asadollahzadeh A., Preparation of PA6/NBR by In-situ polymerization of caprolactam, Iran Polymer and Petrochemical Institute 2011, (M.Sc.).  

8.      Salmani H., Optimization of Bladder compound using Nanofiller, Iran Polymer and Petrochemical Institute 2011, (M.Sc.).  

9.      Esmizadeh E., Preparation of NBR/PVC/ Nanoclay, (effect of processing condition), Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2011, (M.Sc.).

10.  Shokrzadeh F., Study on Mechanical Properties of EPDM Compounds using Nanofiller based on Al2O3, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2011, (M.Sc.).

11.  Bagheri M., Flow behavior Modeling of Short fiber Compound in single screw extruder, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2010, (M.Sc.).

12.  Kharazmkia m., Preparation of Nanocomposites based on EPDM/BR, Azad University, 2011, (M.Sc.).

13.  Arezomand S., Morphological and Rheological Properties of PC/PP Nanocomposites,  Azad University, 2011, (M.Sc.).

14.  Toloei Sh,, Study on Nanocomposites based on NBR/BR (Microstructure and Mechanical Properties), Azad University, 2011, (M.Sc.).

15.  Basiri L., Investigation of mechanical and rheological properties of nanocomposites based on IIR/EPDM using nanoclay, Azad University, 2010, (M.Sc.).

16.  Zoghi S., Study on Mechanical and Morphological Properties of BR compounds using PCW powders,  Azad University, 2011, (M.Sc.).

17.  Haghnegahdar E., Study on Mechanical and Rheological Properties of SBR compounds using PCW powders,  Azad University, 2011, (M.Sc.).

18.  Ebrahimi A., Study on Mechanical and Rheological Properties of CR compounds using PCW powders,  Azad University, 2011, (M.Sc.).

19.  Alizadeh s., Morphological and Rheological Properties of PC/PA6 Nanocomposites,  Azad University, 2011, (M.Sc.).

20.  Azizli J., Investigation of mechanical and rheological properties of nanocomposites based on IIR/CR using nanoclay, Azad University, 2010, (M.Sc.).

21.  Razmjouei F., Preparation of dynamically vulcanized thermoplastic elastomer nanocomposite based on LLPE/reclaimed rubber, Azad University, 2010, (M.Sc.).

22.  Mohsenian Sh., Study on mechanical properties of NBR compound using waste fiber nylon 6. Azad University, 2010, (M.Sc.).

23.  Zarei, M. Improvement of mechanical properties of NR/BR/SBR compound using nanoclay, Azad University, 2010, (M.Sc.).

24.  Ersali M., Preparation of EPDM/NBR nanocomposite, Azad University, (M.Sc.).

25.  Setayesh S., Study on Phenolic Adhesive and Optimization, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2010, (M.Sc.).

26.  Alipou, A. Preparation of TPE nanocomposites based on NR/EPDM, Azad University, 2010, (M.Sc.).

27.  Raafei M., Simulation of rubber parts using FEM, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2009, (M.Sc.).

28.  Fasaei M., Preparation of TPE nanocomposites based on reclaim rubber and HDPE, Azad University, 2009, (M.Sc.).

29.  Jamshidi M., Processing condition of nanocomposite based on phenolic resin, Azad University, 2008, (M.Sc.).

30.  Babamohamadi J., Preparation of Nanocomposite based on phenolic resin, Azad University, 2008,  (M.Sc.).

31.  Mahallati P., Preparation of Nanocomposite Thermoplastic Elastomers based on PA6/NBR. Azad University, 2008, (M.Sc.).

32.  Taghizadeh E., “Preparation of Nanocomposite Thermoplastic Elastomers based on PA6/ECO (TPE), Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2008. (M.Sc.).

33.  Afzali SK., Design of Phenolic-Nitril Compounds as a Heat Insulator, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2001. (M.Sc.).

34.  Delbari H., “Cure Cycle OptimizationIran Polymer and Petrochemical Institute/ Oloom and Fonoon Mazandaran University, 2000. (M.Sc.).

 

6- Some of projects:

 

1.      Synthesis of silicon adhesive in laboratory scale, 2011.

2.      Synthesis of epoxy resin in laboratory scale, 2011.

3.      Formulation design of drum adhesive for green tire application, 2010.

4.      Formulation design of cable stopper using silicon rubber, 2010.

5.      Preparation of nanocomposite based on reclaim rubber/PE, 2010

6.      Simulation of tire design using ABAQUS software, 2010.

7.      Synthesis of EPDM rubber using SDX catalyst, 2010.

8.      Comparative effective of carbon black with nanoclay in EPDM and BR elastomer as reinforcement filler, 2009. 

9.      Synthesis of EPDM rubber using Metallocene Catalyst, 2009. 

10.  Preparation of nanocomposite based on NBR/PVC, 2009.

11.  Preparation of dynamically vulcanized nanocomposites based on PP/NBR, 2009

12.  Design formulation and technology of composite material for high efficiency, 2008.

13.  Study on Nano-Zno for rubber particle application, 2008.

14.  Simulation of rubber curing by finite element,2008

15.  Study on PU elastomers for rubber particle application, 2007

16.  Study on morphology of thermoplastic elastomer nanocomposite based on PP/NBR, 2007

17.  Preparation NR composite using nylon short fiber, 2007

18.  Preparation PP Nanocomposite by In-situ Polymerization, 2007

19.  Manufacture of flexible rubber tubes in high pressure using CR/NBR, 2006.

20.  Silicone rubber O-rings used in medical industry, 2002.

21.  Phenolic resin with Nitrile Elastomers, Iran polymer & Petrochemical institute, 2000.

22.  Thermoplastic elastomer based on PU/NBR and PP/NBR blend. Amirkabir University, Iran polymer & Petrochemical Institute, 1998.

23.  Cao coated for rubber industry, Iran Yasa Tire & Rubber Co., 1994

24.  Fluorocarbon & HNBR Elastomer,Iran Yasa Tire & Rubber Co., 1995

25.  Reclaim rubber in tire tread, Iran Yasa, Tire & Rubber Co., 1993.

26.  Tire technology specification, Iran Yasa Tire & Rubber Co., 1992.


اینجا میخام پروفایل چنتا از استادامو واستون بذارم


(دکتر احمد اسدی نژاد)

                 

 

تحصیلات

·         کارشناسی: مهندسی شیمی-پلیمر، دانشگاه صنعتی اصفهان (1381)

·         کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی-پلیمر، دانشگاه تهران (1384)

  (تهیه و شناسایی خواص آلیاژهای بر پایه پلی تری متیلن ترفتالات و پلی آمید-12)

·         دکتری: شیمی-پلیمر، دانشگاه توماس باتا، چک (1389)

  (افزایش فعالیت زیست محیطی پلیمرها به کمک اصلاح سطح)

نشانهای تحصیلی

·         فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-پلیمر دانشگاه تهران

·         فارغ التحصیل رتبه اول منتخب انجمن پلیمر ایران در مقطع کارشناسی ارشد

 

زمینه های تحقیقاتی

·         اصلاح سطح زیست مواد پلیمری

·         ساختارها/آرایه های سطحی

·         فراورش به کمک پلاسما

·         سیستمهای پلیمری چند فازی

 

مراکز همکار

·         دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

·         پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

·         مرکز پلیمر دانشگاه توماس باتا، جمهوری چک

·         انیستیتو پلیمر لایبنیتز، آلمان

·         انیستیتو پلیمر آکادمی علوم، اسلوواکی

·         مرکز مهندسی سطح انیستیتو جوزف استفان، اسلوونی

 

مقالات چاپ شده ISI

 

مقالات کنفرانسهای بین المللیدکتر سید حسن جعفری
Faculty Picture
سطح علمی:دانشیار
دکترا:Polymer Science and Engineering, Indian Institute of Technology-Delhi (IIT-Delhi), India,1998. Postdoctorate: Leibniz Institute of Polymer Research- Dresden, Germany, 1999-2003.
کارشناسی ارشد:Master of Technology (M.Tech. IIT-Dehli), Polymer Science and Technology, Indian Institute of Technology-Delhi, India. 1993.
کارشناسی:Appl. Chem., University of Tehran, Iran. 1988


حسین علی خنکدار

تاریخ تولد:1348
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - تهران
درباره من:نام: حسین علی خنکدار؛ دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

سوابق تحصیلی:
لیسانس: مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی اصفهان؛ 1372
فوق لیسانس: مهندسی پلیمر – دانشگاه تهران؛ 1374
دکتری: مهندسی پلیمر- پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران؛ 1382

سوابق آموزشی:
تدریس در مقطع کارشناسی: (مهندسی پلاستیک؛ رئولوژی، شیمی و فیزیک پلیمر؛ اصول مهندسی پلیمریزاسیون)
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد: (فرایند شکل دهی پلیمرها؛ شیمی و فیزیک پیشرفته پلیمرها)
تدریس در مقطع دکتری: (فرایند شکل دهی پیشرفته پلیمرها)

دوره های آموزشی:
-مسوول برگزاری چند دوره آموزشی فرایند شکل دهی پلاستیکها
-مسوول برگزاری دو دوره آموزشی طراحی قالبهای تزریق پلاستیک
-مسوول برگزاری دوره آموزشی فرایند قالبگیری تزریقی برای متخصصین کشور ونزوئلا به مدت دو ماه

سوابق پژوهشی:
- سرپرست بیش از 30 طرح پژوهشی
- سرپرست بیش از 20 رساله کارشناسی ارشد

انتشارات:
- چاپ 42 مقاله ISI ، و 12 مقاله فارسی علمی-پژوهشی
- ارائه و چاپ مقالات در کنفرانس¬های ملی و بین المللی، 68
- ثبت اختراع: 16
- چاپ کتاب: 3 تا که دو تا از این کتابها در زمینه فرایند قالبگیری تزریقی می باشد.
مشخصات تماس
ایمیل:halikh@yahoo.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:دکتری
رشته تحصیلی:مهندسی پلیمر
محل تحصیل:تهران
حرفه
شغل:عضو هیات علمی
محل کار:پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :